Bø orienteringslag Bø orienteringslag Påmelding Eventor NOF Vår hovedsponsor:
Bø orienteringslag

Informasjon til arrangørene

Denne sida er til informasjon og hjelp for deg som skal arrangere treningsløp. Her finn du informasjon om korleis du skal arrangere treningsløpet skal og kva du som arrangør må gjere før og etter løpet.

Løypene

Alle vanlege treningsløp skal ha løyper med følgjande lengder og vanskegrad:

1 - 1,5 km for nybegynnere Svært lett løype for nybegynnere (N-nivå).
Løypa skal følgje tydelege leieliner som stier, veger, bekker eller kraftliner heile vegen. Korte strekk. Minst 8 postar.
2,5 - 3 km for vidarekomne Lett løype for vidarekomne (C-nivå)
Middels vanskeleg, men vesentleg enklare enn A og B – løypene. Postane skal liggje nær, men ikkje på leieliner. Ein kan følgje stigar store delar av løypa, men må kunne ta rett veg i stikryssa.
2,5 - 3 km avhengig av kor tungt terrenget er Løype for erfarne o-løpere (A/B-nivå).
Like vanskeleg orienteringsteknisk som den lengste løypa, men bør vere løpsmessig lettare. Du bør og unngå ekstreme vegvalstrekk og svært krevjande terrengområde.
4,5 - 5 km avhengig av kor tungt terrenget er Krevende løype for A-løpere (A-nivå).
Krevjande orienteringsteknisk og fysisk. Høg vanskegrad.

Det er svært viktig at nybegynnarløypa er god. Nybegynnarløypa skal visast til Bjørn Steen (rekruttansvarleg i styret) , tlf. 35 95 10 13(H) eller 35 95 27 74(A), e-post Bjorn.Steen@usn.no på førehand for kommentar. Dersom du får problem med å arrangere i di veke, prøv fyrst å bytte med ein annan arrangør. Dersom det ikkje går, kontaktar du Dag Steinar Ragvin, tlf. 94 16 94 76, e-post d-ragvin@online.no

Du finn meir informasjon om løyper og vanskegradar på orienteringsforbundets sine websider. Brosjyra Bedre løyper for de yngre beskriver korleis du legg gode løyper for unge løparar.  Nivåstigen viser kva for o-tekniske ferdighetar ein løpar behersker på N-, C-, B- og A-nivå.

Kart og løypetrykk

Alle karta finst som pdf-filer på www.boolag.org. Til planlegging av løypene kan du skrive ut kart sjøl, men trykkekvaliteten på løpskarta skal være god. Ikkje bruk dårlege kopiar! Løpskarta skal lagast av kopisenteret på høgskulen (kopi-bo@usn.no), og o-laget har "handlekonto" der. Ta kontakt med Jon Kvisli tlf. 92 65 36 31, e-post jon.kvisli@usn.no dersom du treng hjelp.

Du kan legge løyper på PC eller for hand:

På PC med OCAD / Condes

For hand på "gamlemåten"

Utstyr

I utstyrskassa finn du postflagg, EKT – einingar (post- og start – eining), EKT-lånebrikker, merkeband, kartplast, skrivesaker, instruksjonskompass, saft, plastkrus og plastkanne for drikke. Kassa skal leverast vidare frå arrangør til arrangør.  Postane skal takast inn og leverast vidare til neste arrangør så fort som mogleg saman med utstyrskassa innan helga etter treningsløpet.

Dersom noko manglar i kassa og/eller du treng fleire postflagg, kontakt Arne Lande tlf. 91 52 48 49, e-post arne.lande@usn.no  

Jon Kvisli (tlf. 92 65 36 31, e-post jon.kvisli@usn.no) oppbevarer det elektroniske utstyret for avlesing av tider. Han tar dette med til kvart treningsløp.

Resultat

Jon Kvisli publiserer resultatlista på www.boolag.org etter løpet.