Bø orienteringslag Bø orienteringslag Påmelding Eventor NOF Vår hovedsponsor:
Bø orienteringslag

Bø o-lag - Litt om historie og aktiviteter

Bø orienteringslag blei stifta i 1960. Talet på medlemmer er i dag, år 2021, ca 115. Om lag halvparten av medlemmene er aktive orienteringsløparar, og deltar i treningsløp og/eller løp i inn- og utland. Hovedmålet med verksemda i Bø er å gje tilbod til befolkningen om orientering som tur- trim- og konkurranseaktivitet.

Konkurranse

Dei første 20 åra i lagets historie var det få som deltok i løp utanom klubbløpa. Seinare har dette blitt meir vanlig, og i 1992 blei Lifjell o-lag stifta. Dette var ein klubb som fungerte som eit samarbeid mellom o-laga i Bø, IL Skade og Notodden OL. Lifjell OL er nå historie for lenge sidan.

Laget har i seinare tid hatt ein del gode o-løparar som har hevda seg bra nasjonalt, og er i alle fall på seniorsida å rekne som ein av dei beste klubbane i Telemark. Bø OL har vunne fleire medaljar i KM-stafettane både for herrer og damer, og blei nr 15 og 16 i tilsvarande stafettar i NM rundt år 2000 (då Lifjell OL). Bø-løpar Jon Solberg vann Hovedløpet for yngre(uoffisielt NM) og tok fleire NM-medaljar som junior på 1990-talet.

Treningsløp

Hovedaktiviteten på lokalt plan er treningsløpa kvar onsdag. Totalt i sesongen blir det arrangert ca 15 treningsløp frå snøen går om våren og fram til elgjakta om hausten. I dei fleste treningsløpa er det om lag 30 deltakarar, men enkelte løp kan samle opp mot 100 dersom studentane på idrettsstudiet på universitetet sluttar fullt opp.
Dette er tilbod både til nybegynnarar og meir avanserte og er åpent for alle som vil prøve.
På hausten har vi "haustsprint". Kortdistanseløp som går over 4 kveldar i oktober. Nattløp blir også arrangert i november/desember dersom forholda ligg til rette for dette.

Turorientering

Turorientering er for familiar eller andre som vil ha seg ein tur i skogen med kart og kompass. Dei siste åra har det ikkje vore turorientering i Bø, men det vurderes oppstart av turorientering i 2021/2022. O-laget har i 2020 og 2021 vore medarrangør i Stolpejakten. Enkelte år har det vore samarbeid med turlaget i Bø om meir spesielle opplegg der ein besøker historiske stader, gamle husmannsplassar eller andre spesielle lokalitetar i terrenget.

Kart

Bø o-lag har om lag 15 orienteringskart. 6 av desse er store og kvalitetsmessig gode nok til å arrangere større konkurransar på. 5-4 er relativt små sentrumsnære kart, og nokre treng revisjon.

Arrangement

Klubben arrangere kvart år eit kretsløp for Telemark. Dette har vore tradisjon heilt tilbake til då klubben blei starta. Av større løp har vi arrangert VM-testløp, Sørlandgalopp og i 1996 hadde vi natt-NM i Nordbøåsane med base på Høgskolen i Bø. I september 2002 arrangerte laget NM-veka saman med Skien OK.