Bø orienteringslag Bø orienteringslag Påmelding Eventor NOF Vår hovedsponsor:
Bø orienteringslag

AVLYST - Jubileumsløp 60 år: Kretsløp 6. juni 2021 i Breisås

Arena / parkering: Breisås studentheim, nær Bø sentrum. Merka frå fylkesveg 359 ved Bø stasjon. Ca. 1 km frå stasjonen til arena. Parkering 0-400 m frå arena. Barnevognvenleg.

Kart/terreng: Breisås. Målestokk 1:7500 / 1:10000. Ekvidistanse 5 meter. Siste revisjon i 2021. Variert fint skogsterreng. Hovudsakleg furuskog, men også ein del gran. Mange stigar i nærområdet.

Påmelding: I Eventor

Startkontingenter: Kjem seinare.

Småtroll, kiosk, toalett og barnepark på samlingsplass.

Løpsleder: Tone Asborg Nilsen, tonenilsen2001@gmail.com, tlf 90840927
Løypeleggjarar: Per Christian Hagen og Steinar Lande
Kontrollør: Steinar Lande

Meir informasjon om løyper og klasser finn du på Eventor