Sprintløp Gullbring 26.10

Bø o-lag

2.5 km

1. Såmund Botnen 17.02
2. Tore Håndstad 19.15
3. André Horgen 21.40
4. Øyvind Støren 22.43
5. Bjørn Steen 25.21
6. Jarle Botnen 25.49
7. Torgrim Soterud 29.20
8. Ralph Stålberg 29.34
9. Margit Ryen Steen 35.00
10. Synne Kleiven 38.22

Uten tid: Gunn Botnen og Michael, Rannveig og Sebastian Reinboth

Arrangør: Per Chr. Hagen