RESULTAT FRÅ O-LØP PÅ NORDBØÅSANE 27.April 2005

2,3 KM N-LØYPE
Jonas Myrstad, 15:28
Lars Steinar Hefre, 28:34
Ingrid Bakkeland, Utan tid
Frøydis Haukeland, Utan tid
Ingun Skalsta, Utan tid


3,3 KM A-LØYPE
1. Thomas Håndstad 32.39
2. Hans Bakke 33:25
3. Arne Lande 34:48
4. Espen Andersen 35:05
5. Vidar Bjørkli 37:12
6. Synnøve Dalva 46:42
7. Lene Bjørdal Jensen 48:35
8. Gunn Botnen 50:00
9. Margit Steen 53:37
10. Bjørg Lande 55:34
11. Inger Lise Solberg 56:56
Magnus Østvold, uten tid
Henny Brustad, uten tid
 

5,1 Km KM A-LØYPE
1. Såmund Botnen 34:39
2. Bjørnar Storsveen 36:08
3. Tore Håndstad 40:07
4. Per Christian Hagen 40:35
5. Jon Solberg 42:36
6. Jarle Botnen 45:05
7. Terje Wold 46:51
8. Kristian Ingdal 47:18
9. Dag Øyvind Olsen 49:06
10. Rasmus Simonsen 49:25
11. Alf Odden 50:20
12. Rune Lia 53:41
13. Øystein Tennum 1:05:11
14. Morten Henriksen 1:09.46


Ralph Stålberg og Synne Kleiven var arrangørar.