Bø orienteringslag Bø orienteringslag Påmelding Eventor NOF Vår hovudsponsor:
Bø orienteringslag

Treningsløp og trening

Sjå meir informasjon om løyper og arrangement under tabellen.

Klikk på arrangementsnamn i tabellen over for å sjå resultatlister.

Vel år:  2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005

Startliste / namneliste for arrangør:

Last ned: Startliste for treningsløp pr løype(pdf) Kvittering for kartsal på treningsløp (pdf)

Løyper:

Alle vanlege treningsløp skal ha løyper med følgjande lengder og vanskegrad:

Lengde Nivå Beskriving
4,5 - 5 km A-nivå Avhengig av kor tungt terrenget er. Krevjande orienteringsteknisk og fysisk. Høg vanskegrad.
2,5 - 3 km A/B-nivå Avhengig av kor tungt terrenget er. Like vanskeleg orienteringsteknisk som den lengste løypa, men bør leggjast i løpsmessig lettare terreng
2,5 - 3 km C-nivå Middels vanskeleg, men vesentleg enklare enn A og B – løypene. Postane skal liggje nær, men ikke på leielinjer. En kan følgje stigar store delar av løypa, men må kunne ta rett veg i stikryssa.
1,0 - 1,5 km N-nivå Enkel nybyrjarløype. Skal følgje sti, veg, bekk eller andre leieliner heile vegen. Korte strekk. Minst 8 postar.

Det er svært viktig at nybyrjarløypa er lett og god. Om du vil ha råd og tips, kan du ta kontakt med Dag Steinar Ragvin, tlf. 941 69 476, e-post d-ragvin@online.no
Om du ikkje kan arrangere i di veke, prøv fyrst å bytte med ein annan arrangør. Dersom det ikkje går, kontaktar du leiaren i o-laget Dag Steinar Ragvin.